اعضای هیات علمی گروه اقتصاد

Responsive Image
حمیدرضا آرین
استادیار

دکترای مهندسی مالی، دانشگاه تورنتو، کانادا (۱۳۸۸)

مشاور ارشد مالی، موسسه تحلیلگران نخبه مالی CFA، آمریکا (۱۳۹۵)

مدیر ریسک مالی، انجمن جهانی متخصصان ریسک مالی GARP، آمریکا (۱۳۹۳)

کارشناسی ارشد ریاضیات محض، دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۸۳)

کارشناسی ریاضیات محض، دانشگاه صنعتی شریف   (۱۳۸۱)

 طبقه اول، اتاق ۱۲۰

 arian [at] sharif.edu

مدیریت سرمایه گذاری

مدیریت ریسک مالی و اصول بانکداری

معاملات الگوریتمی، تحلیل داده و یادگیری ماشین

آنالیز تصادفی، ارزشگذاری مشتقات و مهندسی مالی

ارزشگذاری سهام، اوراق مشارکت و سرمایه گذاری های جایگزین

Responsive Image
علی ابراهیم نژاد
استادیار

دکترای مالی، دانشگاه بوستون کالج، امریکا (۱۳۹۵)

کارشناسی ارشد مالی، دانشگاه کوئینز، کانادا (۱۳۸۹)

کارشناسی ارشد تحقیقات اقتصادی و مالی، دانشگاه ماستریخت، هلند (۱۳۸۸)

کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، ایران (۱۳۸۶)

قیمت گذاری تجربی دارایی ها

خردساختار بازار

حقوق و مالی

مقررات و نظارت بر بازارهای مالی

Responsive Image
محسن محقق
استادیار
دکتری اقتصاد – دانشگاه ohio state university- اخذ مدرک سال ۱۳۹۸

 طبقه اول، اتاق ۱۲۰

داخلی ۱۶۲

 m.mohaghegh[at]sharif.edu

مالی

اقتصاد کلان

سازماندهی صنعتی

Responsive Image
محمد حسین رحمتی
دانشیار

دکترای اقتصاد از دانشگاه تگزاس در آستین (۱۳۹۱)

کارشناسی ارشد  علوم اقتصادی از دانشگاه شریف (۱۳۸۶)

کارشناسی مکانیک از دانشگاه شریف (۱۳۸۴)

اقتصاد کلان

سازمان های صنعتی

پول و بانک

Responsive Image
شیوا زمانی
دانشیار

دکتری ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف (۱۹۹۸)

کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه تربیت معلم (۱۹۹۲)

کارشناسی ریاضی از دانشگاه تهران (۱۹۹۰)

معادلات دیفرانسیل تصادفی

ریاضیات مالی

مالی

Responsive Image
سید فرشاد فاطمی
استادیار

دکتری اقتصاد از دانشگاه کالج لندن – انگلستان (۱۳۸۸)

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی – موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (۱۳۷۶)

کارشناسی مهندسی برق (الکترونیک) – دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۳۷۳)

اقتصاد خرد

سازمان‌های صنعتی

نظریه قراردادها

Responsive Image
غلامرضا کشاورز حداد
دانشیار

دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه تهران (۱۳۷۸)

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۷۳)

کارشناسی علوم اقتصادی از دانشگاه تهران (۱۳۶۹)

اقتصاد خرد

اقتصادسنجی

بازار کار

اقتصادسنجی مالی

Responsive Image
امینه محمودزاده احمدی نژاد
استادیار

دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۶

ام فیل علوم اقتصادی، دانشگاه کمبریج انگلستان، ۱۳۸۹

کارشناسی ارشد مهندسی علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۵

کارشناسی مهندسی برق – مخابرات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳۸۲

اقتصاد کلان

سیاست‌های پولی و مالی

تامین مالی شرکتی

اقتصاد ایران

Responsive Image
سید علی مدنی زاده
استادیار

دکترای اقتصاد، دانشگاه شیکاگو امریکا، ۱۳۹۲

کارشناسی ارشد مهندسی رایانشی و ریاضیاتی، دانشگاه استنفورد، ۱۳۸۶

کارشناسی مهندسی برق – مخابرات و سیستمها، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۳

کارشناسی ارشد مهندسی برق – مخابرات و سیستمها، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۵

اقتصاد کلان

تجارت بین الملل

سیاستهای پولی و بانکی

سازمان های صنعتی

Responsive Image
مسعود نیلی
دانشیار

دکتری اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان سال (۱۹۹۵)

کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان (۱۹۹۲)

کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی از دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۹۸۵)

کارشناسی مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی شریف (۱۹۸۰)

تئوری اقتصاد کلان

اقتصاد کلان بین‌الملل

اقتصاد سیاسی

اقتصاد ایران

Responsive Image
محمد وصال
استادیار

دکتری اقتصاد از مدرسه اقتصادی لندن (LSE)، سال ۱۳۹۳

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف، سال ۱۳۸۷

کارشناسی برق دانشگاه صنعتی شریف، سال ۱۳۸۴

مالیات ها

اقتصاد بخش عمومی

اقتصاد توسعه