انتصاب دکتر سیدعلی مدنی زاده به عنوان رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد

در طی حکمی از سوی دکتر فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف، جناب دکتر سید علی مدنی زاده به عنوان رئیس جدید دانشکده مدیریت و اقتصاد به مدت دو سال از تاریخ 1400/07/01 منصوب شدند.


 

جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها

02 Oct 2021

انتصاب رئیس جدید دانشکده مدیریت و اقتصاد

انتصاب دکتر سیدعلی مدنی زاده به عنوان رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد

28 Aug 2021

ششمین کنفرانس فارغ التحصیلان شریف

03 Jan 2021

فراخوان بیست و سومین دوره مسابقات سالیانه ملی انجمن علمی