اعضای هیات علمی گروه اقتصاد

امینه محمودزاده

امینه محمودزاده

استادیار

دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه صنعتی شریف(1396)

اقتصاد کلان

سیاستهای پولی و مالی

تامین مالی کلان

تامین مالی شرکتی

اقتصاد ایران

دانلود
حمیدرضا آرین

حمیدرضا آرین

استادیار

دکترای مهندسی مالی از دانشگاه تورنتو کانادا (1388)

اقتصاد مالی

معاملات الگوریتمی

مدیریت ریسک

یادگیری ماشینی

فایننس

تحلیل داده

دانلود
سید علی مدنی‌زاده

سید علی مدنی‌زاده

استادیار

دکتری اقتصاد از دانشگاه شیکاگو (1392)

اقتصاد کلان

تجارت بین الملل

سیاستهای پولی و بانکی

سازمانهای صنعتی

دانلود
سید فرشاد فاطمی اردستانی

سید فرشاد فاطمی اردستانی

استادیار

دکتری اقتصاد از دانشگاه کالج لندن (1388)

اقتصاد خرد

نظریه بازی

سازمان های صنعتی

دانلود
شیوا زمانی

شیوا زمانی

دانشیار

دکتری علوم ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف (1377)

معادلات دیفرانسیل تصادفی

ریاضیات مالی

مالی

دانلود
علی ابراهیم نژاد

علی ابراهیم نژاد

استادیار

دکترای مالی، دانشگاه بوستون کالج (1395)

قیمت گذاری تجربی دارایی ها

بازارهای مالی

ساختار مالکیت

حکمرانی شرکتی

دانلود
غلامرضا کشاورز حداد

غلامرضا کشاورز حداد

دانشیار

دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه تهران (1379)

اقتصاد خرد

اقتصاد سنجی

اقتصاد سنجی مالی

دانلود
محمد وصال

محمد وصال

استادیار

دکتری اقتصاد از مدرسه اقتصادی لندن (1393)

مالیات ها

اقتصاد بخش عمومی

اقتصاد توسعه

دانلود
محمدحسین رحمتی

محمدحسین رحمتی

دانشیار

دکتری اقتصاد از تگزاس در آستین (1391)

اقتصاد کلان

سازمان های صنعتی

پول و بانک

دانلود

مسعود نیلی

دانشیار

دکتری اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان (1375)

تئوری اقتصاد کلان

اقتصاد کلان بین الملل

اقتصاد سیاسی

اقتصاد ایران

دانلود