دوره‌های آموزشی گروه اقتصاد

دکتری

علوم اقتصادی

معرفی
چارت دروس

کارشناسی ارشد

 
علوم اقتصادی - گرایش اقتصاد انرژی
علوم اقتصادی - گرایش اقتصاد نظری
علوم اقتصادی - گرایش اقتصاد نظری، زمینه مالی

دوره فرعی اقتصاد (کارشناسی)

دوره فرعی اقتصاد

اقتصاد یک علم برای درک پیچیدگی های جامعه ی نوین است و از این دیدگاه امروزه آشنایی با پایه های آن ضروری به نظر می رسد. اقتصاد چگونگی انتخاب افراد با منابع محدود را تحلیل می کند و امکان انتخاب های بهتر را بررسی می نماید، انتخاب هایی در زمینه ی مصرف، کار و تولید در تمام حرفه ها و تمام صنایع.

اقتصاد روشی برای تفکر است و مهمترین دستاوردی که از مطالعه ی اقتصاد حاصل می شود ‌‌”فکر کردن مانند یک اقتصاددان” است، یعنی توانایی تشخیص عناصر اساسی یک مسئله و یافتن راه حل آن به روشی تحلیلی. این روش تفکر و تحلیل اقتصادی را می توان برای تعداد قابل توجهی از مسائل در زمینه های بسیار متنوعی به کار برد.

یک دوره فرعی اقتصاد در پیشرفت حرفه ای دانشجویان و درک بیشتر آنان از پیشرفت های دنیای امروز تأثیر بسیاری دارد و به دانشجویان کمک می کند که منطقی، عقلایی و دقیق فکر کنند.

بیشتر بدانید