اعضای هیات علمی گروه مدیریت

Responsive Image

محمدرضا آراستی

دانشیار

تحصیلات

اطلاعات تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکترای مدیریت تکنولوژی از دانشگاه کرونوبل فرانسه (۱۹۹۹)

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه کرونوبل فرانسه (۱۹۹۴)

کارشناسی ارشد مهندس صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (۱۹۹۳)

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۹۸۹)

برنامه‌ریزی استراتژیک

مدیریت استراتژیک تکنولوژی

مدیریت نوآوری

طراحی محصول جدید

Responsive Image

شیرین اصلانی

استادیار

تحصیلات

اطلاعات تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکترای مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۹۳)

مدیریت درآمد و قیمت گذاری پویا

مديريت داده محور كسب و كار

مدلسازی ریاضی

تحقیقات بازاریابی

Responsive Image

محسن بهرام گیری

استادیار

تحصیلات

اطلاعات تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکترای علوم ریاضیات کاربردی از دانشگاه MIT امریکا (۱۳۸۶)

کارشناسی علوم ریاضیات، دانشگاه صنعتی شر یف (۲۰۰۰)

مدیریت سرمایه‌گذاری

مدیریت مالی شرکت‌های نوپا

مدیریت مالی

Responsive Image

میثاق تصوری

استادیار

تحصیلات

اطلاعات تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکتری Business Administration از University of Manchester، انگلستان (۲۰۱۱)

کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی شریف، ایران (۱۳۸۳)

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف، ایران (۱۳۸۱)

 طبقه چهارم، اتاق ۴۱۳

۱۶۱ (داخلی)

mtasavori[at]sharif.edu

 

کسب و کار بین الملل
کارآفرینی
استراتژی
تحلیل داده

Responsive Image

محمد جهانبخت

استادیار

تحصیلات

اطلاعات تماس

علاقمندی های پژوهشی

 

دکتری از دانشگاه کارنگی ملون در مهندسی و سیاست گذاری عمومی (گرایش مدیریت تکنولوژی و کارآفرینی) سال اخذ 1394

ارشد از دانشگاه استنفورد در مهندسی برق الکترونیک

کارشناسی از دانشگاه صنعتی شریف در مهندسی برق الکترونیک


mohammad.jahanbakht@sharif.edu
 
طبقه سوم، اتاق 305

 

 

Responsive Image

ایمان حاجی زاده

استادیار

تحصیلات

اطلاعات تماس

علاقمندی های پژوهشی

 

دکترای مدیریت از دانشگاه تورنتو (۱۳۸۹)

Alternative investment (Private Equity, Venture Capital, Project Finance)
Financial Derivatives
Real Options
Responsive Image

آرش خلیلی نصر

استادیار

تحصیلات

اطلاعات تماس

علاقمندی های پژوهشی

 

دکتری مهندسی صنایع (گرایش مدیریت استراتژیک) از دانشگاه تربیت مدرس،ایران (۱۳۹۱)

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(گرایش بازاریابی) از دانشگاه تربیت مدرس،ایران (۱۳۸۷)

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت،ایران (۱۳۸۵)

مدیریت استراتژیک

پیاده سازی استراتژی

کسب و کار بین الملل

استراتژی شرکت های هلدینگ

روش تحقیق

مسئولیت اجتماعی

Responsive Image

مهران سپهری

دانشیار

تحصیلات

اطلاعات تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکترای مهندسی صنایع از استنفورد (۱۹۸۱)

کارشناسی ارشد تحقیق عملیات از MIT آمریکا (۱۹۸۷)

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (۱۹۷۷)

مدیریت پروژه

مدیریت و استراتژی عملیات

برنامه‌ریزی استراتژیک و مهندسی مجدد

Responsive Image

ابراهیم سوزنچی کاشانی

استادیار

تحصیلات

اطلاعات تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکترای سیاستگذاری علم، تکنولوژی و نوآوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، مرکز تحقیقات سیاستگذاری علم، تکنولوژی و نوآوری، دانشگاه ساسکس انگلستان، ۱۳۹۰

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA)، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۴

کارشناسی مهندسی الکترونیک، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۱

فلسفه و مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت علم و تکنولوژی و نوآوری

جایگاه نظام توسعه تکنولوژی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

Responsive Image

مهدی شیخ زاده

استادیار

تحصیلات

اطلاعات تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه مینسوتا آمریکا (1376)
sheikhzadeh@sharif.edu
مدیریت زنجیره تامین
طراحی سیستم های برنامه ریزی
مدیریت کانال های بازاریابی
مدیریت عملیات
مدیریت قیمت گذاری
Responsive Image

مسعود طالبیان

استادیار

تحصیلات

اطلاعات تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکترا: مهندسی مالی و تحقیق در عملیات از دانشگاه کلمبیا (نیویورک)، سال ۱۳۸۹

کارشناسی ارشد MBA: دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۳

کارشناسی: دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۰

نظریه بازی در مدیریت

مدیریت درآمد و قیمت‌گذاری

برنامه ریزی استراتژیک

Responsive Image

سید بابک علوی

دانشیار

تحصیلات

اطلاعات تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکترای علوم تربیتی گرایش اثر بخشی کار تیمی، از دانشگاه نیوسات ولز استرالیا

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه تهران (۱۳۷۸)

کارشناسی مهندسی برق/ قدرت از دانشگاه صنعتی شریف

رهبری توزیع شده و پیروی فعال

رهبری تحول

رهبری کارتیمی

مدیریت عملکرد کارکنان و مربی‌گری

Responsive Image

محمد تقی عیسائی

دانشیار

تحصیلات

اطلاعات تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکترای کامپیوتر از دانشگاه UMIST انگلستان (۲۰۰۰)

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (تحلیل سیستمها) از دانشگاه صنعتی شریف (۱۹۹۱)

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (۱۹۸۹)

 طبقه چهارم، اتاق ۴۲۱

 ۶۶۱۶۵۸۵۱

 isaai [at] sharif.edu

 مشاهده صفحه شخصی

 

 

تحلیل مدیریت دانش

روشهای تصمیم‌گیری مدیران

تجارت الکترونیکی

سیستمهای هوشمند

مدیریت حمل و نقل و ترافیک

Responsive Image

علیرضا فیض بخش

استادیار

تحصیلات

اطلاعات تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکترای مدیریت سیستم های تولید از دانشگاه Electro_communications ژاپن (۱۹۹۹)

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه Electro_communications  ژاپن (۱۹۹۶)

کارشناسی مهندسی برق (الکترونیک ) از دانشگاه صنعتی شریف

کارآفرینی

سازمان‌های نوآور (کارآفرینی سازمانی)

سازماندهی و تحول سازمانی

رهبری و رفتار سازمانی

هوش مصنوعی

Responsive Image

ناصر کرمی

استادیار

تحصیلات

اطلاعات تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکتری مهندسی صنایع و مدیریت از دانشگاه توکیو ژاپن (۱۳۸۷)

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۸۰)

کارشناسی مهندسی برق (قدرت) از دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۷۲)

مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

تجارت الکترونیک

بازاریابی

مدیریت ارتباط با مشتری و مدل‌های کسب و کار

مدیریت دانش

Responsive Image

علی کرمانشاه

استادیار (بازنشسته)

تحصیلات

اطلاعات تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکترای استراتژی سیستمهای اطلاعاتی از دانشگاه UMIST انگلستان (۱۹۹۷)

کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی از دانشگاه UMIST انگلستان (۱۹۹۴)

کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی از دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی آنالیز سیستمهای کامپیوتری

مدیریت استراتژیک

استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی

مدیریت تکنولوژی و نوآوری

Responsive Image

مهدی کیامهر

استادیار

تحصیلات

اطلاعات تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکتری مدیریت نوآوری از CENTRIM، انگلستان (۲۰۱۱)

کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی شریف، ایران (۱۳۸۳)

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف، ایران (۱۳۸۱)

 طبقه سوم، اتاق ۳۰۲

 ۶۶۱۶۵۸۸۷

 kiamehr [at] sharif.edu

 

 

Catch-up

مدیریت نوآوری

مدیریت توسعه محصول

عرضه (Launch) محصولات جدید

Responsive Image

علینقی مشایخی

استاد (بازنشسته)

تحصیلات

اطلاعات تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکترای مدیریت از دانشگاه MIT آمریکا (۱۹۷۸)

کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف (۱۹۷۰)

دینامیک سیستم

یادگیری سازمانی

برنامه‌ریزی استراتژیک

سمینار مدیریت استراتژیک

سیستم‌های کنترل مدیریت

نقد و بررسی نظریه‌های سازمان در مدیریت

Responsive Image

سید ایمان میرعمادی

استادیار

تحصیلات

اطلاعات تماس

علاقمندی های پژوهشی

پسا دکترا: دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۹۷)
دانشکده مدیریت تکنولوژی و اقتصاد، دانشگاه چالمرز سوئد (۲۰۱۶)
دکترا: دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۹۶)

همپایی فناورانه
سیستم های نوآوری
مدیریت تکنولوژی و نوآوری
سیاستگذاری علم و فناوری

Responsive Image

عبدالحمید مدرس

دانشیار

تحصیلات

اطلاعات تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکترای مهندسی و مدیریت از دانشگاه صنعتی توکیو ژاپن (۱۹۹۷)

کارشناسی ارشد مهندسی سیستمها از دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۹۸۹)

کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۹۸۶)

مدیریت مالی

مدیریت توسعه و نوآوری کسب و کار

Responsive Image

منوچهر نجمی

دانشیار

تحصیلات

اطلاعات تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکترای مهندسی صنایع (گرایش مدیریت کیفیت) از دانشگاه لیورپول انگلستان (۱۹۹۸)

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس (۱۹۹۲)

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (۱۹۸۹)

مدیریت فرآیندهای سازمان

مدیریت عملکرد‌ و تعالی سازمانی

مدیریت کیفیت

مدیریت بازاریابی