اعضای هیات علمی گروه مدیریت

آرش خلیلی نصر

آرش خلیلی نصر

استادیار

دکتری مهندسی صنایع (گرایش مدیریت استراتژیک)

مدیریت استراتژیک

اجرای استراتژی

کسب و کار بین الملل

بازاریابی استراتژیک

خرید و ادغام

استراتژی مالی

مدیریت تحول

مسئولیت اجتماعی شرکت ها

دانلود
ابراهیم سوزنچی کاشانی

ابراهیم سوزنچی کاشانی

استادیار

دکتری سیاستگذاری علم، تکنولوژی و نوآوری، دانشگاه ساکس انگلستان (1390)

مدیریت تکنولوژی و نوآوری

روش تحقیق در علوم انسانی

سیاستگذاری تکنولوژی و نوآوری

سازماندهی و مدیریت

مبانی سازمان

دانلود
ایمان حاجی زاده

ایمان حاجی زاده

استادیار

دکتری مدیریت از تورنتو کانادا (1389)

Alternative investment (Private Equity, Venture Capital, Project Finance)

Financial Derivatives

Real Options

دانلود
سید ایمان میرعمادی

سید ایمان میرعمادی

استادیار

دکتری از دانشگاه شریف - دانشکده مدیریت تکنولوژی و اقتصاد دانشگاه چالمزر سوئد (1396)

مدیریت تکنولوژی و نوآوری

سیستم های نوآوری

گذارهای پایدار

فناوری توسعه

دانلود
سید بابک علوی

سید بابک علوی

دانشیار

دکتری علوم تربیتی گرایش اثر بخشی تیمی ، از دانشگاه نیوسات ولز استرالیا (1384)

رهبری توزیع شده و پیروی فعال

رهبری تحول

رهبری کار تیمی

مدیریت عملکرد کارکنان و مربی گری

دانلود
سید علیرضا فیض‌بخش

سید علیرضا فیض‌بخش

استادیار

دکتری مدیریت سیستم از دانشگاه ژاپن

کارآفرینی

سازمانهای نوآور

سازماندهی و تحول سازمانی

الگوریتم های ژنتیک

هوش مصنوعی

دانلود

شیرین اصلانی

استادیار

دکترای مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۹۳)

مدیریت درآمد و قیمت گذاری پویا

مديريت داده محور كسب و كار

مدلسازی ریاضی

تحقیقات بازاریابی

عبدالحمید مدرس

عبدالحمید مدرس

دانشیار

دکتری مدیریت از دانشگاه توکیو (1376)

مدیریت مالی

مدیریت توسعه و نوآوری کسب و کار

دانلود
علی کرمانشاه

علی کرمانشاه

استادیار (بازنشسته)

دکتری استراتژی سیتسم های اطلاعاتی از دانشگاه UMIST انگلستان

مدیریت استراتژیک

استراتژی سیستم های اطلاعاتی

مدیریت تکنولوژی و نوآوری

دانلود
علینقی مشایخی

علینقی مشایخی

استاد (بازنشسته)

دکتری مدیریت از دانشگاه MIT آمریکا (1357)

دینامیک سیستم

یادگیری سازمانی

برنامه ریزی استراتژیک

سمینار مدیریت استراتژیک

سیستم های کنترل مدیریت

نقد و بررسی نظریه های سازمان در مدیریت

دانلود
محسن بهرام‌گیری

محسن بهرام‌گیری

استادیار

دکتری علوم ریاضی کاربردی از دانشگاه MIT آمریکا (1386)

دانلود

محمد رضا آراستی

دانشیار

دکترای مدیریت تکنولوژی از دانشگاه کرونوبل فرانسه (۱۹۹۹)

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه کرونوبل فرانسه (۱۹۹۴)

کارشناسی ارشد مهندس صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (۱۹۹۳)

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۹۸۹)

برنامه‌ریزی استراتژیک

مدیریت استراتژیک تکنولوژی

مدیریت نوآوری

طراحی محصول جدید

محمدمهدی جهانبخت

محمدمهدی جهانبخت

استادیار

دکتری مهندسی سیاستگذاری عمومی (گرایش تکنولوژی و کارآفرینی) از دانشگاه کارنگی ملون آمریکا (1394)

تحقیقات داده محور مرتبط با حوزه کارآفرینی

تحقیقات داده محور مرتبط با مدیریت تکنولوژی

تحقیقات مرتبط با حوزه سیاست گذاری نوآوری

دانلود
محمد‌تقی عیسائی

محمد‌تقی عیسائی

دانشیار

دکتری کامپیوتر از دانشگاه منچستر انگلستان (1379)

مدیریت دانش

مدلهای تصمیم گیری

تجارت الکترونیکی

سیستمهای هوشمند

حمل و نقل ترافیک

دانلود
مسعود طالبیان

مسعود طالبیان

دانشیار

دکتری مهندسی مالی و تحقیق در عملیات از دانشگاه کلمبیا (1389)

نظریه بازی در مدیریت

مدیریت درآمد و قیمت گذاری

برنامه ریزی استراتژیک

دانلود
منوچهر نجمی

منوچهر نجمی

دانشیار

دکتری مهندسی صنایع (گرایش مدیریت کیفیت) از دانشگاه لیورپول انگلستان (1377)

مدیریت کیفیت

مدیریت بازاریابی

مدیریت عملکرد و تعالی سازمانی

مدیریت فرایندهای سازمان

دانلود

مهدی شیخ زاده

استادیار

دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه منیسوتا (1376)

مدیریت زنجیره تامین

طراحی سیستم های برنامه ریزی

مدیریت کانالهای بازاریابی

مدیریت عملیات

مدیریت قیمت گذاری

دانلود
مهدی کیامهر

مهدی کیامهر

استادیار

دکتری مدیریت نوآوری از دانشگاه برایتون انگلستان (1390)

مدیریت نوآوری

مدیریت توسعه محصول

Catch-up

عرضه (Launch) محصولات جدید

دانلود
مهران سپهری

مهران سپهری

استادیار

دکتری مهندسی صنایع و مدیریت مهندسی از دانشگاه استنفورد (1360)

مدیریت پروژه

مدیریت استراتژی عملیات

برنامه ریزی استراتژیک و مهندسی مجدد

دانلود
میثاق تصوری

میثاق تصوری

استادیار

دکتری کسب و کار از دانشگاه منچستر انگلستان (1390)

mtasavori@sharif.edu

اتاق 413

international Business Entrepreneurship Data driven strategy

دانلود