افتتاح آمفی تئاتر دانشکده مدیریت و اقتصاد

افتتاح آمفی تئاتر دانشکده مدیریت و اقتصاد


 

آمفی‌تئاتر دانشکده مدیریت واقتصاد در حاشیه مراسم تودیع دکتر فتوحی (رئیس سابق دانشگاه ) و معارفه دکتر جلیلی (ریاست فعلی دانشگاه) با حضور دکتر زلفی گل (وزیر عتف) عصر چهارشنبه 19 آبان ماه 1400 افتتاح شد.


 

 این آمفی‌تئاتر حدود ۴۰۰ نفر ظرفیت در بخش اصلی و حدود ۱۰۰ نفر ظرفیت در بخش نیم‌طبقه‌اش دارد.

سازه این آمفی‌تئاتر از ابتدای ساخت دانشکده مدیریت و اقتصاد وجود داشته است.

این آمفی تئاتر دارای سیستم صوت و تصویربرداری به روز دنیا است.