دسترسی به دانشکده

 • هواپیما

  • در صورتی که از فرودگاه مهرآباد قصد حرکت به سمت دانشکده را دارید میتوانید از سامانه تاکسی رانی مستقر در فرودگاه از مسیر: میدان آزادی، خیابان آزادی، خیابان حبیب الهی، بلوار تیموری غربی، بعد از ایستگاه متروی شریف، میدان تیموری، نبش میدان تیموری، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف استفاده نمائید.
  • در صورتی که از فرودگاه بین المللی امام خمینی قصد حرکت به سمت دانشکده را دارید از سامانه تاکسی رانی مستقر در فرودگاه از مسیر: اتوبان خلیج فارس به سمت تهران، اتوبان آزادی به سمت غرب، اتوبان تهران کرج به سمت تهران، بزرگراه شیخ فضل الله، خروجی بزرگراه به سمت طرشت ، میدان تیموری، نبش میدان تیموری، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف استفاده نمائید.
 • قطار

  اگر قرار باشد که از راه آهن بین شهری جهت رسیدن به دانشکده استفاده نمائید، کافی است خود را به یکی از میادین آزادی یا انقلاب رسانده و از طریق خطوط اتوبوس رانی و یا اتومبیل به دانشکده برسانید.

  پیشنهاد می شود با توجه به موقعیت ترافیکی سنگین شهر تهران، از طریق خطوط پنج گانه متروی شهری، و از طریق خط شماره ۲ مترو، در ایستگاه متروی دانشگاه شریف پیاده شده و مسافتی حدود ۳۰۰ متر به سمت غرب (به سمت میدان تیموری) حرکت کنید تا به محل دانشکده برسید.

 • اتوبوس بین شهری

  • اگر از طریق پایانه مسافربری غرب وارد تهران شدید می توانید از طریق سامانه اتوبوس رانی درون شهری با اتوبوسهایی که از مسیر خیابان آزادی به سمت شرق در حرکت هستند استفاده نموده و در ایستگاه شریف پیاده شده و از طریق خیابان حبیب الهی، بلوار تیموری، میدان تیموری به دانشکده وارد شوید.
  • اگر از طریق پایانه مسافربری شرق وارد تهران شدید می توانید از طریق سامانه اتوبوس رانی درون شهری با اتوبوسهای درون شهری که در همین پایانه قرار دارند استفاده کرده و سوار خط اتوبوس پایانه شرق-میدان آزادی شوید و در ایستگاه شریف پیاده شده و از طریق خیابان حبیب الهی، بلوار تیموری، میدان تیموری به دانشکده وارد شوید.
  • اگر از طریق پایانه مسافربری سیروسفر (میدان آرژانتین) وارد تهران شدید میتوانید از طریق سامانه تاکسی رانی موجود در این پایانه استفاده کرده و از مسیر بزرگراه حکیم غرب، اتوبان یادگار امام جنوب، خروجی طرشت میدان متروی شریف، بلوار تیموری، میدان تیموری به دانشکده مدیریت وارد شوید.
 • خودرو شخصی

  • نظر به اینکه محل دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف در غرب تهران و در نزدیکی میدان آزادی قرار دارد، با استفاده از مسیرهای زیر می توانید با خودرو شخصی خود به دانشکده برسید (نقشه تهران):

  • آزادی به سمت میدان آزادی، خیابان حبیب اللهی، بلوار تیموری غربی، بعد از ایستگاه متروی شریف، میدان تیموری، نبش میدان تیموری، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف
  • بزرگراه یادگار امام جنوب، خروجی طرشت متروی دانشگاه شریف، بلوار تیموری غربی، بعد از ایستگاه متروی شریف، میدان تیموری، نبش میدان تیموری، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف
  • اتوبان کرج به سمت تهران (شیخ فضل الله نوری)، خروجی طرشت میدان تیموری، نبش میدان تیموری، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف
 • مترو

  از طریق مترو شریف یا حبیب اللهی می توانید به خود را به دانشکده برسانید (نقشه مترو تهران):

  • از طریق خط شماره ۲ متروی تهران در ایستگاه متروی دانشگاه شریف پیاده شده و مسافتی حدود ۳۰۰ متر به سمت غرب (به سمت میدان تیموری) حرکت کنید تا به محل دانشکده برسید.
  • از طریق خط شماره ۴ متروی تهران در ایستگاه حبیب الهی(این ایستگاه در خیابان آزادی قرار دارد) پیاده شده و پس از آن میتوانید با حرکت به سمت غرب در حدود ۵۰ متر به ابتدای خیابان حبیب الهی برسید. در صورتی که تمایل به پیاده روی دارید به سمت دانشکده مدیریت را دارید میتوانید با حرکت به سمت شمال از خیابان حبیب الهی به میدان متروی شریف رسیده و پس از آن از میدان، مسافتی حدود ۳۰۰ متر به سمت غرب (به سمت میدان تیموری) حرکت کنید تا به محل دانشکده برسید.
 • اتوبوس

  اگر قصد دارید تا از اتوبوس شهری برای مراجعه به دانشکده استفاده کنید، می توانید از مسیر های زیر استفاده کنید (اتوبوس رانی شهر تهران):

  • در صورتی که از سمت شمال، جنوب و یا غرب تهران  قصد دارید به محل دانشکده حرکت کنید باید سوار خطوط اتوبوسی شوید که مسیر حرکتی آنها از پایانه اتوبوس رانی آزادی به سمت خیابان آزادی و به سمت شرق باشید. می توانید در ایستگاه اتوبوس دانشگاه شریف واقع در خیابان آزادی از اتوبوس پیاده شده و از طریق خیابان حبیب الهی، بلوار تیموری، میدان تیموری به دانشکده وارد شوید.
  • در صورتی که از سمت شرق قصد دارید به محل دانشکده حرکت کنید با استفاده از خطوط اتوبوس شهری که به سمت میدان آزادی در حرکت هستند میتوانید در ایستگاه اتوبوس دانشگاه شریف واقع در خیابان آزادی از اتوبوس پیاده شده و از طریق خیابان حبیب الهی، بلوار تیموری، میدان تیموری به دانشکده وارد شوید.

کروکی مسیر عابر پیاده به دانشکده:

Responsive Image

دفترچه تلفن

اعضای هیات علمی

همکاران اداری

خدمات

نکات مهم:

شماره تلفن های گویای دانشکده از قرار زیر هستند:
۶۶۰۲۲۷۵۵-۵۸
۶۶۰۲۲۷۵۹ (تلفکس)
۶۶۰۴۹۱۹۵-۶

جهت اتصال به داخلی های سه شماره ای دانشکده کافیست یکی از شماره های مستقیم دانشکده شماره گیری شده و پس از شنیدن صدای تلفن گویا شماره داخلی دانشکده (۳ شماره ای) شماره گیری شود.

جهت اتصال به داخلی های ۴ شماره ای دانشگاه کافیست ابتدا شماره تلفن ۶۶۱۶ و بلافاصله شماره داخلی دانشگاه (۴ شماره ای) شماره گیری شود.
دریافت فایل دفترچه تلفن