دانشجویان دکتری اقتصاد

رودابه امیران

roodabe.amirian@gsme.sharif.edu

رضا بخشی آنی

bakhshiani_reza@gsme.sharif.edu

مهران بهنیا

 mehranbehnia@gmail.com

علی حجتی نجف آبادی

ali1020315@yahoo.com

نوید رئیسی

n.raeesi@gsme.sharif.edu

سعید آقائی فاروجی

saeed.aghaee63@gmail.com

محمدهادی عابدی

۹۱economist@gmail.com

آرش علویان قوانینی

arash.alavianghavanini@gsme.sharif.edu

مجید عینیان

 einian@gsme.sharif.edu

محبوبه داوودی

mahbobedavoodi@gmail.com

رضا بخشی آنی

bakhshiani_reza@gsme.sharif.edu

منصور شاکریان

mshakerian@gmail.com

راضیه پاپی بالاگریوه

Razie.papi@yahoo.com

راضیه کریم الهی

r.karimelahi@gmail.com

محمد جمور

mjamour1373@gmail.com

حمید رضا عظیمی نیا

hamidreza.aziminia@gmail.com

فاطمه اصغری

asghari.ftm@gmail.com

نفیسه حیدری

nafiseh.heydari1992@gmail.com

نرگس طهماسبی

ntahmasebi22@gmail.com

فاطمه یوسفی

yousefi.fateme@gmail.com

نجیب اله ارشد

najibullah.arshad@yahoo.com

محمد جواد دشتی منش

mj.dashtimanesh@gmail.com

فرهاد خان‌میرزایی

khanmirzaeif@gmail.com

نیلوفر دمنه

nilfr.demneh@gmail.com

دانشجویان دکتری مدیریت

سید محمد امین آقا میری

 aghamiri@gmail.com

مریم پریسا امانی

 mparisa_amani@yahoo.com

علی بابائی

ali1bbi@yahoo.com

دانا حسنی

dana.7192@gmail.com

امیر براتی

amir.baratei@gmail.com

سیده شراره باقریان

bagherian69@gmail.com

هما پیرهادی

homa.pirhadi@gmail.com

راضیه تولائی

razieh.tavallaei@gsme.sharif.edu

فاطمه چرخساز

charkhsaz@gsme.sharif.edu

کوثر داریوندی

kdarivandi@gmail.com

محمد مهدی ربانی

mmrabbani@gmail.com

رحیم سرهنگی

sarhangi_sharif@yahoo.com

آذین شریفی

 sharifi.azin@gmail.com

زینب شاهی

 zeinab_shahi@yahoo.com

امیر حسین صادقی

 amirhossein.sadeghi@gsme.sharif.edu

علی طاهری زاده

 ataherizade@gmail.com

هامون طهماسبی

hamoont@gsme.sharif.edu

محمد حسین غلامی

mh_gholami@gsme.sharif.edu

علی فتحعلی زاده

ali.fathalizadeh@gsme.sharif.edu

مهدی قندی آرانی

ghandi@gmail.com

نغمه سادات کرباسی

karbasi.ns@gmail.com

آرش کمالی

arashkamali77@yahoo.com

حمید رضا لورک آقا

 hrlurak@gmail.com

فاطمه نیلی

fnili999@gmail.com

ایمان قیصری

iman.gheisary@yahoo.com

علی نعیمائی عالی

ali.naeemai@gmail.com

راحله فتح الهی

raheleh.fathollahi@gmail.com